درس‌های موجود

پیکر بندی شبکه های محلی بی سیم

طبقه: دانشگاه
  • استاد: مجید رفیعی

نگهداري و بهره‌برداري سيستم‌هاي مخابراتي

طبقه: دانشگاه
  • استاد: مجید رفیعی

مخابرات دیجیتال

طبقه: تئوری
  • استاد: مجید رفیعی

مخابرات ماهواره ایی

طبقه: تئوری
  • استاد: مجید رفیعی

سیستم های مخابرات ثابت و سیار

طبقه: تئوری
  • استاد: مجید رفیعی